Калкулатор „Гражданска отговорност“

За собствениците на автомобили застраховката „Гражданска отговорност“ често се явява досадна и на пръв поглед незначителна подробност, с която нямат време да се занимават. За това в много случаи се получава така, че човек не проверява хубаво всички предлагани оферти и не успява да избере най-подходящата. Именно с идеята за спестяване на време и нерви можете да ползвате специален калкулатор гражданска, който буквално за секунди синтезира и сравнява всички предложения, които застрахователните компании предлагат.

Формиране на цени

Калкулаторът „Гражданска отговорност“ спомага за по-добрата ориентация за цените на застрахователния пазар. За да получите информация за своя личен случай, трябва само да попълните няколко задължителни полета с информация за автомобила, на който му е нужна застраховка, и за неговия собственик. Трябва единствено да се дадат отговори на елементарни въпроси като тези за вида на моторното превозно средство и за неговите възраст, кубатура и предназначение. Попълва се и информация за възрастта на собственика, за шофьорския му стаж и за това дали има причинено ПТП по негова вина. След попълване на този вид въпросник, калкулаторът веднага извежда всички предлагани ценови оферти.

Застрахователна полица

След като изберете предложението, което най-ефективно отговаря на личните ви изисквания, предстои да попълните задължителна полица. Какво информация съдържа тя?
– Номер на полицата – той се генерира служебно и съдържа информация за застрахователната компания, годината на покритие на застраховката, нейният обхват и пореден номер на застраховката за пазара;
– Застраховано лице – три имена, адрес по лична карта и идентификационен номер;
– Застраховател – името на застрахователното дружество, адрес по регистрация, идентификационен номер и лиценз за извършване на дейност;
– Автомобил – регистрационен номер, модел, марка и рама;
– Покритие – видове покрити рискове, лимити на отговорност и териториален обхват на застраховката;
– Премия – избран начин на изчисление, падежи и периодичност на плащане;
– Посредник – ако има наличен такъв при издаването на полицата;

В зависимост от това какво предлага дадената застрахователна компания в полицата може да има информация и за други условия, които са декларирани от застрахованото лице при сключване на договора и т.н.

Защо е нужна застраховката „Гражданска отговорност“?

Застраховката „Гражданска отговорност“ е със задължителен характер за всички собственици на моторни превозни средства, които са регистрирани на територията на Република България. При липса на такава ви предстоят много „приятни“ и емоционални моменти с пътните полицаи, които със сигурност ще помните дълго.

Какво е покритието?

Покритието на застраховката обаче не се отнася за застрахования автомобил, а отговаря за нанесените материални и нематериални щети върху трети лица и тяхното материално притежание. В тези категории влизат всички участници в движението, включително и велосипедисти и пешеходци, както и автомобили и всякакво друго движимо или недвижимо имущество. А собственикът на превозното средство, причинило произшествието, не получава обезщетение без значение дали има нанесени щети и върху него.

Къде важи застраховката?

Териториалните особености на застраховка „Гражданска отговорност“ се определят от Кодексът за застраховане, общата регулация на Европейския съюз и договорите по които България е страна. Това означава, че тя важи както за територията на България и за всички страни членки на Европейския съюз, така и за други държави, участващи по Многостранното споразумение – сред които Андора, Сърбия и Швейцария.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.